[dutch]

Woensdag 29 april.

Vandaag had ik op een onverwacht moment  een fel politiek gesprek met een vrouw hier in het dorpje Sidi Salim. Hayam haar familie woont hier. Tegen de avond liepen we aan de  rand van haar dorp. Ze  wilde  mij haar verleden laten zien maar  had dat zelf niet meer betreden de laatste 14 jaar. Ze werd herkend, stevig omarmd alsof er  een verloren dochter thuiskwam.  Het was ontroerend om  te zien hoe blij ze beide waren. En natuurlijk volgde hierop het onverbeterlijke kopje thee. Daar werd ik plotseling stevig aan de tand gevoeld over mijn politieke gedachten ten aanzien van het Palestina conflict. Het was duidelijk Amerika was de grote boosdoener en de angst was groot dat als Egypte zou veranderen Amerika hetzelfde hier zou doen als ze in Irak gedaan hadden. Ik vertelde over een gesprek wat ik een week geleden heb gevoerd met een Israëlische Palestijn die ik in Cairo ontmoeten. Hij wist zeker dat er geen oplossing voor Palestina kwam voordat er een oorlog in de  Arabische landen zou uit breken. Met andere woorden de oorlog zou de oplossing brengen. Syrie had al aangekondigd nooit vrede te zullen hebben met de inneming van Israel van de  Golian Hoogte. Nu deze mevrouw beaamde dat. Haar informatie kwam behalve van de TV ook uit de koran daar schijnt deze Arabische oorlog al lang voorspeld te zijn. Deze oorlog zal zo’n verschuiving te weeg brengen  en daarin zit de  oplossing voor Palestina. De Arabische  landen moeten een vuist maken”.Deze vrouw was onderwijzeres op de  plaatselijk lagere school. Sterk, gedreven en zwanger van haar tweede kind.

[singlepic id=109 w=320 h=240 float=]
[singlepic id=110 w=320 h=240 float=]
[singlepic id=111 w=320 h=240 float=]
[singlepic id=112 w=320 h=240 float=]
[singlepic id=113 w=320 h=240 float=]

[/dutch]

[english]

Wednesday 29 of April

Today i had on an unexpected moment a quiet energetic politic debate whit a woman here in the village Sisi Salim. Hayam her family lives here .It was almost sunset that we decided to make a walk on the outside of her village. She wanted me to show her past what she did not enter for herself the last 14 years. When she comes to visit her family she almost did not leave the house. But what happened, people recognized her and hugged her emotional. It was touching to see it. And of course the next step is this famous cup of thee. Suddenly a woman with her face veiled came in and introduced herself as  Amal. After that she showed her face and asked me what I thought about the political situation in Palestine. The topic was quick on America. It was clear America was the cause of everything. – It is most powerful country on earth and still they do nothing on the situation of the Palestine. Obama does make any difference. It is almost writing in the scripts of America they have a big plan To interfere in every Muslim country. And as long the Arabs are dived there will be no solution.- I told them of a meeting I had last week whit an Israelite/ Palestine man. He said that there was only one solution for Palestine and that was a war in the Arab countries with Israel. Syria will never accept that hey  have lost the Golian height. Amal thoughts so besides that it was written in the Koran that there will be a big war between the Arab Countries.

[singlepic id=109 w=320 h=240 float=]
[singlepic id=110 w=320 h=240 float=]
[singlepic id=111 w=320 h=240 float=]
[singlepic id=112 w=320 h=240 float=]
[singlepic id=113 w=320 h=240 float=]

[/english]