The Gathering by Anne Verhoijsen

Textile, ceramic, glaze, raku firering, 13 pieces, about 1, 40 high and the width depending of the textile.

ENGLISH

The Gathering

This work has its origins in my penchant for fabric.

The bodies which support the sculptures are all formed from material which, at one time or another, I either had in my collection or brought back from abroad. Each of these fabrics in each of the figures has a story surrounding it. They come from all over the world.

Each of the sculptures on the top of the figures also have their own tale to tell. They too reflect upon, and converse with, one another. The semi-circle in which they stand invites this. There are thirteen of them. They can change places – depending on the space in which they are standing, and my own feeling about them – and then they tell a different story. They do so without words. But they can also be silent.

The figures are of equal status, which is why they are set at an equal height.

This double image, of the figures and the sculptures, which both conceals and reveals, prompts one to ponder, to reflect, throws questions into relief, and enters into a dialogue with the viewer – who thus becomes, briefly, a participant in this gathering.

DUTCH

De Samenkomst

Dit werk vindt zijn oorsprong in mijn voorliefde voor stoffen.

De figuren waarop de beelden staan zijn allemaal gevormd door wat ik ooit hier verzameld heb of meegenomen uit het buitenland. Over elke stof is wat te vertellen; dat zit in elke figuur. Zij komen van over de hele wereld.

De beelden daarboven hebben, en vertellen, ieder hun eigen verhaal. En ook gaan zij het gesprek aan met elkaar. De halve cirkel waarin zij staan nodigt daartoe uit. Het zijn er dertien. Zij kunnen van plaats wisselen – al naar gelang de ruimte waarin zij staan, en mijn gevoel daarbij – en dan weer een ander verhaal vertellen. Dat kunnen zij zonder woorden. Maar ook kunnen zij zwijgen.

Zij zijn gelijkwaardig. Vandaar dat zij op gelijke hoogte staan.

Dit dubbelbeeld van de figuren en de beelden, dat verhult en laat zien, zet aan tot overpeinzen, tot nadenken zelfs, roept vragen op en gaat zo ook een gesprek aan met de bezoeker. Die daarmee tevens (even) deelnemer wordt aan deze samenkomst.

Anne Verhoijsen at work