[dutch]  Vandaag hadden we onze eerste bijeenkomst voor de eenminuten 24 Cairo. Aanwezig was Adam Youssef, Tarik Soedema , Salah Hashem en ik. We troffen ons in het katoor van Tarik. Tarik en Adham twee zeer jonge getalenteerde  mensen. Tarik als Kunstenaar/designer, multimedia en buisness specialist. En Adham als veelbelovend architect.  Salah Hashem als flim criticus en documentaire maker en organisator en ondergetekende.  Eerst hebben we  over ons werk verteld en daarna hebben we over het prioject als zodadig gesproken. Wat laat je zien van een stad. Cairo hangt naturlijk van clichés aan elkaar en hoe gaan we  daarmee om in het city portret 24. Deze week nog twee bijeenkomsten en daarna gaan we camera op record zetten. Zaterdag zijn we in hopelijk compleet in shalla. Als inspiratie bron heb ik de film Lagos van Brechtje van de Haak mee genomen. De vorige keer toen ik naar Cairo ging was het  zien van deze film voor mij een eye opener hoe je ook kunt  kijken naar een stad.

Gisteren in de ochtend was ik met Omar een op de markt Khan El Khalili.  Het is in het oud  islamitische deel van Cairo. Omar heeft hoofdbedekking nodig. Ik kon om hele andere reden gelukkig een sjaal lenen toen ik een 500 jaar oude moskee bezocht.

[singlepic id=9 w=320 h=240 float=] [singlepic id=10 w=320 h=240 float=]
[singlepic id=11 w=320 h=240 float=]

[/dutch] [english] The first meeting Today we had our first meeting for the one-minutes for 24 Cairo. Adam Youssef, Tarik Soedema, Salah Hashem and myself came together in Tarik’s office. Tarik and Adam are two very talented young men. Tarik is an artist-designer and a multimedia and a business specialist. Adam is a very promising archtect. Sala is a film critic and documentary maker and organiser. We began by telling one another about the kind of work we do and then we discussed the project. What parts of a city should we show? There are so many stereotypical pictures of Cairo. How do we deal with that in our portrait? Another two meetings this week, then we start filming. Hopefully we’ll be complete in shalla on Saturday. I have brought along Brechtje van de Haak’s film about Lagos for inspiration. The last time I visited Cairo was a real eye-opener for me. Yesterday morning I accompanied Omar to the Khan El Khalili market in the old Moslem part of Cairo. Omar needed to cover his head. Fortunately, I was able to borrow a scarf, for a totaly different reason, when I visited a 500-year-old mosque.

[singlepic id=9 w=320 h=240 float=] [singlepic id=10 w=320 h=240 float=]
[singlepic id=11 w=320 h=240 float=]

[/english]